Dežurni restorani u subotu, 05.svibnja 2018.god. su restoran „Indeks“ i restoran FGAG, a u nedjelju, 06.svibnja 2018.god. restoran „Kampus“ i restoran „Hostel Spinut“.

U ponedjeljak 07.svibnja 2018. god. raditi će restorani „Kampus“, „Indeks“ i „Hostel Spinut“ u punom radnom vremenu, a restoran ekonomskog fakulteta radit će samo u vrijeme ručka. Ostali restorani i objekti studentske prehrane svoj rad će uskladiti s organizacijom rada fakulteta na kojima se nalaze.