Obavijest studentima o detaljnom prikazu osobnog bodovanja studenta akad. god. 2019./2020.

Za detaljan prikaz bodovanja pojedinog studenta prijaviti se sa svojim elektroničkim-vlastitim AAI korisničkim računom na       adresi  https://websc.scst.hr/sc/48/login/aai,a oni studenti koji nisu imali AAI korisnički račun detaljan prikaz bodovanja mogu pogledati na   adresi: https://websc.scst.hr/sc/48/login 

Obavijest o načinu podnošenja žalbi na Privremene rezultate Natječaja za upis u studentske domove akad. god. 2019./2020.

Žalbe na Privremene rezultate Natječaja za upis u studentske domove, akad. god. 2019./2020., se šalju preporučenom poštom, na adresu „Studentski centar Split“, adresa: Cvite Fiskovića 3, Split 21 000, s naznakom -Komisiji   za žalbe-, i to u roku od 8 dana nakon objave Privremenih rezultata, počevši sa rokom od idućeg dana nakon objave Privremenih rezultata ili se može donijeti osobno na Protokol Studentskog centra Split na adresu Cvite Fiskovića 3 !

Obavijest o objavljivanju KONAČNIH rezultata Natječaja za upis u studentske domove, akad. god. 2019./2020.

Konačni rezultati Natječaja za upis u studentske domove, za akad. god. 2019./2020., će biti objavljeni na web stranici Studentskog centra Split nakon   odrađenih žalbi na Privremene rezultate Natječaja za upis u studentske domove akad. god. 2019./2020.

 Moguće spuštanje rang listi će biti nakon rokova useljenja studenata u studentske domove.


Obavijest o zamjenama studentski domova

Zamjena studentskih domova, akad. god. 2019./2020., će biti moguća nakon objavljenih Konačnih rezultata Natječaja i to samo onih studenata koji su   ostvarili pravo na dom, a sve uz suglasnost oba studenta koji mijenjanju dom, te također uz supotpis oba studenta koji zamjenjuju dom.

 Zapisivanje za zamjene studentskih domova će biti moguće u Studentskom domu Hostel Spinut, kod referenata studentskog smještaja, i to nakon objave   Konačnih rang listi.

Obavijest o useljenju i načinu useljenja u Studentske domove i Učeničke domove će biti naknadno objavljeno na web stranici Studentskog   centra Split, a sve nakon objave Konačnih rezultata Natječaja !