Služba smještaja i turistih poslova SC-a Split će omogućiti studentima zamjenu studentskih domova nakon objave konačne rang liste za ostvarivanje prava na smještaj u studentskim domovima.
Napominjemo da obrazac zahtjeva za zamjenu studentskih domova, koji će biti postavljen na internet stranici SC-a Split, ispunjava student koji je ostvario pravo na smještaj.
Kako bi zamjena bila moguća, student mora imati opravdani razlog potrebnog preseljenja iz jednog studentskog doma u drugi, te navedeno predati u sobu Službe smještaja studentskog doma Hostel Spinut.
Studentima koji sami pronađu zamjenu, zahtjev za zamjenom studentskog doma neće biti uvažen.