Sukladnom pristiglim zahtjevima studenata za zamjenom studentskih domova
u prilogu se nalazi odluka o prihvaćenim zahtjevima studenata koji su ostvarali pravo na smještaj u studentskim domovima ili pravo na subvenciju.