Poštovani studenti,
od 01.02.2020.godine mijenja se način dostave mjesečnih računa za domsku stanarinu.


Računi će biti dostavljeni na dva načina:

1)  Za svakog studenta račun će se nalaziti na recepciji doma u pretincu sobe u kojoj je prijavljen

2)  Također će se poslati e račun i to na e mail adrese studenata koje su studenti naveli tijekom prijave za natječaj za ostvarivanje prava na smještaj u domu.
    Ukoliko je došlo do promjene    e mail adresa, mole se studenti da se jave na recepciju doma kako bi se ažurirali postojeći podaci.Služba studentskog smještaja i turističkih poslova