Raspisan natječaj za raspodjelu mjesta u studentskim domovima , te učeničkim domovima  za akademsku 2017/2018. godinu, za redovite studente sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u Splitu.

Obrasci za prijavu -A-, B1, B2, B3, B4, B5, i IZJAVA o članovima obitelji (koja je sastavni dio A obrasca) će biti postavljeni-objavljeni na našu web stranicu www.scst.hr 29.lipnja 2017.
Rok za prijavu i predaju dokumentacije kreću od 29.lipnja 2017. i traju sve do 28. srpnja 2017.

NAPOMENA ! 

Studenti koji nemaju prebivalište u RH, prilikom prijave preko web stranice SC-a putem ON-LINE preko LINKA, u A obrazac pod Adresom prebivališta navesti : 

1. DRŽAVA--------odabrati svoju državu
2. ŽUPANIJA------odabrati NEMA ŽUPANJE (u padajućem izborniku)
3. OPĆINA---------odabrati NIJE HRVATSKA (u padajućem izborniku)
4. BROJ POŠTE----upisati broj pošte svoga prebivališta
5. MJESTO--------upisati svoje mjesto prebivališta
6. ULICA I KUĆNI BROJ I PODBROJ----upisati ulicu i kućni broj ili podbroj svog prebivališta

Napomena za sve studente:

Broj telefona u mjestu prebivališta i Broj mobitela treba upisati bez kose crte i crtice.


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subevncionirano stanovanje (2017. g. )