Studenti su dužni obrasce B1, B2, B3 , B4, B5 isprintati i odnijeti na popunjavanje i ovjeru na svoje fakultete, a studenti brucoši na ovjeru i popunjavanje u svoje srednjoškolske ustanove.

Rok za prijavu i predaju dokumentacije kreću od 29.lipnja 2017. i traju sve do 28. srpnja 2017.

NAPOMENA ! 

Studenti koji nemaju prebivalište u RH, prilikom prijave preko web stranice SC-a putem ON-LINE preko LINKA, u A obrazac pod Adresom prebivališta navesti :

1. DRŽAVA--------odabrati svoju državu
2. ŽUPANIJA------odabrati NEMA ŽUPANJE (u padajućem izborniku)
3. OPĆINA---------odabrati NIJE HRVATSKA (u padajućem izborniku)
4. BROJ POŠTE----upisati broj pošte svoga prebivališta
5. MJESTO--------upisati svoje mjesto prebivališta
6. ULICA I KUĆNI BROJ I PODBROJ----upisati ulicu i kućni broj ili podbroj svog prebivališta

Obavijest za sve studente:

Broj telefona u mjestu prebivališta i Broj mobitela treba upisati bez kose crte i crtice.


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subevncionirano stanovanje (2017. g. )