Poštovani studenti,

Strogo se zabranjuje kupnja i prodaja mijesta u domovima, odnosno omogućavanje korištenja sobe osobi koja nije ostvarila pravo na smještaj smatra se težom povredom kućnog reda te se izriče stanaru doma disciplinska mjera trajnog gubljenja prava na smještaj.
Korištenje sobe od strane osobe koja nije ostvarila pravo na smještaj smatra se težom povredom kućnog reda te se izriče disciplinska mjera gubljenja prava na smještaj za tekuću i za sljedeću akademsku godinu.

(Navedena odredba je definirana „Pravilnikom o stjecanju svojstva korisnika i načinu i uvjetima korištenja usluga Studentskog centra u Splitu“ člankom 44. i člankom 46.)

Uprava Studentskog centra