Poštovani studenti,

sukladno planu plaćanja i doznake troškova za subvenciju, za studente koji stanuju kod privatnog stanodavca, a koji su ostvarili pravo na dom „Bruno Bušić“ za akademsku 2017./18.g, obavještavamo Vas da će se isplate od 400,00 kuna izvršiti nakon što MZO uplati navedena sredstva Studentskom centru Split, a što bi u pravilu trebalo biti kroz period tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Dakle za mjesec listopad 2017.g. MZO uplaćuje sredstva za subvencije od 400,00 kuna kroz mjesec studeni, a sve sukladno doznaci koje Studentski centar Split, prema dogovoru sa MZO-om, šalje početkom tekućeg mjeseca, a koja sredstva se uplaćuju za prethodni mjesec.

U ovom konkretnom slučaju subvenciju od 400,00 kuna za studente koji stanuju kod privatnog stanodavca, za mjesec listopad 2017., MZO će doznačiti, odnosno uplatiti Studentskom centru Split kroz mjesec studeni 2017., te će nakon izvršene uplate Studentski centar Split doznačiti sredstva studentima na njihove račune.

Dio sredstava od 200,00 kuna za subvenciju, a koje uplaćuje Studentski centar Split, i to u iznosu od 200,00 kuna, a sve sukladno Odluci Upravnog Vijeća Studentskog centra Split, od 08.rujna 2017.g., Klasa: 035-01/17-01/216, UR.Broj: 002-02-17-1, Studentski centar Split će uplaćivati redovito do 05. u tekućem mjesecu, a sve za prethodni mjesec.

S poštovanjem,