STUDENTI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA DOM NAKON SPUŠTANJA RANG LISTE (studenti ispod bodovnog praga)  akademska 2016./17.g.