Početna
Smještaj
Prijem studenata u dom vršit će se prema popisu Studentskog centra Split, koji je upućen Učeničkom domu Split. Studenti su raspoređeni po katovima i sobama Doma, a raspored je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Doma. Prijem će se vršiti ...

Opširnije

Temeljem čl. 14. Pravilnika o stjecanju svojstva korisnika i načinu i uvjetima korištenja usluga Studentskog centra u Splitu, Komisija za žalbe u sastavu Amiela Siriščević, Toni Kvarantan i student Petar Ramljak pristupila je obradi prispjelih žalbi na utvrđenu Privremenu rang listu za ostvarivanje prava na smještaj u studentskim domovima u akademskoj godini 2017./2018., te je donijela odluku iz priloga.

Opširnije

Jednoglasnom odlukom Upravnog vijeća Studentskog centra u Splitu svi studenti koji ostvaruju pravo na dom „Bruno Bušić“, odnosno na subvenciju od 400kn za akademsku godinu 2017./18.g. dobiti će dodatnih 200kn od Studentskog centra u kalendarskog 2017.g., te će subvencija iznositi 600kn.

Za dodatnu subvenciju od 200kn u 2018.g. će se raspravljati naknadno.

Opširnije

OBAVIJEST ZA USELJENJE U STUDENTSKE DOMOVE Svi studenti koji se budu useljavali u studentske domove u mjesecu listopadu od 02.10.2017. do 06.10.2017., u periodu od 06.00 sati do 13.00 sati (samo oni studenti koji su ostvarili pravo na dom temeljem KO...

Opširnije

Sve informacije o bodovanju i o useljenju u studentske domove možete dobiti u studentskom domu Bruno Bušić soba 101 na adresi Spinutska 37 ili na telefon 021 386 727

Opširnije

Poštovani studenti,Strogo se zabranjuje kupnja i prodaja mijesta u domovima, odnosno omogućavanje korištenja sobe osobi koja nije ostvarila pravo na smještaj smatra se težom povredom kućnog reda te se izriče stanaru doma disciplinska mjera trajnog gu...

Opširnije

PRIVREMENA RANG LISTA BRUCOŠI (PO BROJU BODOVA) PRIVREMENA RANG LISTA BRUCOŠI ( PO PREZIMENU I IMENU) PRIVREMENA RANG LISTA STUDENTI OSTALE GODINE (PO BROJU BODOVA) PRIVREMENA RANG LISTA STUDENTI OSTALE GODINE (PO PREZIMENU I IMENU) OBAVIJEST O PROV...

Opširnije

Smještaj studenata u mjesecu rujnu ide isključivo u studentskom domu "Bruno Bušić" i to za sve studente koji su sudjelovali u Natječaju za smještaj u studentski dom za akademsku 2016./17.g. Svi redovni studenti, sudionici natječaja za akad. 2016./17....

Opširnije

Poštovani studenti, privremeni rezultati natječajnog postupka za ostvarivanje prava, odnosno dobivanja mjesta, u studentskim domovima Studentskog centra Split, za akademsku 2017./18.g., biti će objavljeni u zadnjem tjednu mjeseca kolovoza 2017.g. na...

Opširnije

Studenti su dužni obrasce B1, B2, B3 , B4, B5 isprintati i odnijeti na popunjavanje i ovjeru na svoje fakultete, a studenti brucoši na ovjeru i popunjavanje u svoje srednjoškolske ustanove.Rok za prijavu i predaju dokumentacije kreću od 29.lipnja 201...

Opširnije

Raspisan natječaj za raspodjelu mjesta u studentskim domovima , te učeničkim domovima  za akademsku 2017/2018. godinu, za redovite studente sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u Splitu.Obrasci za prijavu -A-, B1, B2, B3, B4, B5, i IZJAVA...

Opširnije

Svi studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u bilo koji od tri studentska doma, za akademsku godinu 2016./2017., u mjesecu rujnu mogu koristiti smještaj ISKLJUČIVO u studentskom domu "Bruno Bušić".Za ostvarivanje prava smještaja za mjesec rujan ...

Opširnije