Početna
Smještaj
Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencioniranje stanovanje, a kojeg je donio ministar znanosti i obrazovanja, KLASA: 602-01/17-03/00084, URBROJ: 533-20-17-0001, u Zagrebu, 25.svibnja 2017., (NN, Br...

Opširnije

Sudionici Natječaja za smještaj u studentske i učeničke domove za akademsku godinu 2017./2018. imaju mogućnost rezervacije smještaja u mjesecu rujnu. Moguće je rezervirati smještaj u studentskom domu dr. Franjo Tuđman na Kampus i u studentskom domu O...

Opširnije

Objavu Studentskog zbora prenosimo u cijelosti:
Svi zainteresirani studenti koji u ljetnom periodu žele imati smještaj u studentskom domu molimo da ispune anketu kako bi temeljem Vaših odgovora mogli nastaviti daljnje pregovore sa Studentskim centrom o uvjetima i broju ležaja koji će se ustupiti studentima za boravak u domu nakon 15.07.
Prijave su do petka 15.06.

Anketu možete popuniti OVDJE.

Opširnije

Poštovani studenti, sukladno planu plaćanja i doznake troškova za subvenciju, za studente koji stanuju kod privatnog stanodavca, a koji su ostvarili pravo na dom „Bruno Bušić“ za akademsku 2017./18.g, obavještavamo Vas da će se isplate od 400,00 kuna...

Opširnije

Svi studenti koji su ostvarili pravo na dom „Bruno Bušić“, nakon spuštanja rang liste, odnosno pravo na subvenciju od 400,00 kuna plus 200,00 kuna, ukupno 600,00 kuna mjesečno,  moraju se javiti u studentski dom „Bruno Bušić“ soba 101, radnim da...

Opširnije

Od ove akademske godine u studentskom domu „Dr. Franjo Tuđman“ omogućeno je spajanje na Internet putem bežične mreže, kao i već od ranije u studentskom domu „Omladinski hostel“. Studenti se na internet mogu spojiti uz pomoć AAI@EduHr elektroničkog id...

Opširnije

OBAVIJEST ZA USELJENJE U STUDENTSKE DOMOVE Svi studenti koji se budu useljavali u studentske domove u mjesecu listopadu od 02.10.2017. do 06.10.2017., u periodu od 06.00 sati do 13.00 sati (samo oni studenti koji su ostvarili pravo na dom temeljem KO...

Opširnije

Nakon objave Konačnih rezultata natječaja za upis u studentske domove, akad. 2017./18.g., a u slučaju da ostane mjesta nakon useljenja svih studenata u periodu od 02.10. do 06.10.2017.g., a koji studenti su ostvarili pravo na studentske domove  ...

Opširnije

Prijem studenata u dom vršit će se prema popisu Studentskog centra Split, koji je upućen Učeničkom domu Split. Studenti su raspoređeni po katovima i sobama Doma, a raspored je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Doma. Prijem će se vršiti ...

Opširnije

Temeljem čl. 14. Pravilnika o stjecanju svojstva korisnika i načinu i uvjetima korištenja usluga Studentskog centra u Splitu, Komisija za žalbe u sastavu Amiela Siriščević, Toni Kvarantan i student Petar Ramljak pristupila je obradi prispjelih žalbi na utvrđenu Privremenu rang listu za ostvarivanje prava na smještaj u studentskim domovima u akademskoj godini 2017./2018., te je donijela odluku iz priloga.

Opširnije

Jednoglasnom odlukom Upravnog vijeća Studentskog centra u Splitu svi studenti koji ostvaruju pravo na dom „Bruno Bušić“, odnosno na subvenciju od 400kn za akademsku godinu 2017./18.g. dobiti će dodatnih 200kn od Studentskog centra u kalendarskog 2017.g., te će subvencija iznositi 600kn.

Za dodatnu subvenciju od 200kn u 2018.g. će se raspravljati naknadno.

Opširnije

OBAVIJEST ZA USELJENJE U STUDENTSKE DOMOVE Svi studenti koji se budu useljavali u studentske domove u mjesecu listopadu od 02.10.2017. do 06.10.2017., u periodu od 06.00 sati do 13.00 sati (samo oni studenti koji su ostvarili pravo na dom temeljem KO...

Opširnije