Kao i svake godine, na početku semestra sveučilišni pjevački zbor "Silvije Bombardelli" organizira  audicije za nove članove 15. i 18. listopada 2018. u 20:00 sati u Sveučilšnoj knjižnici u Splitu (multifunkcionalna dvorana sjeverne zgrade, 2. kat). Svi vi koji se želite pridružiti ovoj uvijek nasmijanoj i raspoloženoj glazbenoj obitelji, javite na Facebook stranicu zbora,  mail ili broj mobitela koji se nalaze u prilogu.