U Sveučilišnoj galeriji Vasko Lipovac koncert će 29. ožujka 2019. u 19:30 sati održati gradski mandolinski orkestar Sanctus Domnio. Na programu su djela baroknih majstora i suvremenih domaćih i inozemnih skladatelja. Ulaz je slobodan. PROGRAM:
1. A. Corelli: Concerto grosso, op.6, br 8
2. J. S. Bach: Air
3. A. Vivaldi: Koncert za 4 mandoline i orkestar
4. Y. Kuwahara: Pjesma japanske jeseni 
5. V. Sunko: Intrada i ples 
6. T. Kalebić: Istok
Mandolinski orkestar Sanctus Domnio osnovan je 1990. god. pod vodstvom glazbenog pedagoga Marina Katunarića, s namjerom višestruke odgojne zadaće i kulturne obnove mladih naraštaja. Od 25. lipnja 1991. god. djeluje u okviru tada osnovanog Gradskog mandolinskog društva Sanctus Domnio Split. Od iste godine pa sve do danas djeluje pod vodstvom dirigenta prof. Vladimira Lukasa. Orkestar je dosad održao veliki broj koncerata u domovini i inozemstvu (Italija, Vatikan, Njemačka, Austrija, Slovenija, Češka, Španjolska, Crna Gora, Makedonija). Redovito nastupa na hrvatskom festivalu mandolinista Mandolina Imota u Imotskom, gdje odnosi prve nagrade. Bio je sudionik brojnih međunarodnih festivala i natjecanja: u Varezeu, Italija (1998.), Bologni, Italija (2000.), Ali, Italija (1999., 2000., 2015.), Friedrichafenu/Bodenseeu, Njemačka (2002.), Pragu, Češka (2004.), Logroñu, Španjolska (2005.), Bambergu, Njemačka (2006.), Veroliu, Italija (2008.), Ramiremontu, Francuska (2009.). Orkestar je dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja za svoj rad. Na svom repertoaru ima brojne skladbe skladane izvorno za mandolinske ansamble te prerade skladbi za druge orkestre suvremenih i klasičnih skladatelja. Prije svega je, međutim, prepoznat kao vrstan interpret izvornih skladbi za mandolinske orkestre suvremenih hrvatskih autora. Kao kvalitetan izvođač, potakao je više skladatelja da se pozabave skladanjem glazbe za ove instrumente, pa mu je više skladbi i posvećeno te ih je praizveo. Orkestar je snimio tri nosača zvuka. Kroz sastave Društva; orkestar starijih članova Sanctus Domnio , orkestar mlađih članova Anđeli svirači , te kvartet Da capo, prošlo je preko sto mladih glazbenika, izvevši djela brojnih skladatelja, od baroknih do suvremenih, hrvatskih i stranih. Među njima je i više praizvedbi djela posvećenih upravo ovim sastavima. Društvo svake godine organizira i vlastite škole mandoline i gitare, kroz koje priprema i stječe svoje nove članove, a sudjeluje i u provođenju međunarodnih majstorskih radionica.