N A T J E Č A J

Za VII. Ciklus mladih glazbenika mo. Vinko Lesić u sezoni 2017./2018.

Glazbena mladež Split poziva mlade glazbenike  da se prijave za sudjelovanje na VII. Ciklusu mladih glazbenika mo. Vinko Lesić u sezoni 2017./2018.

Rok za prijavu je otvoren od 05.09.2017. do 15.10.2017.

Propozicije VII. Ciklusa mladih glazbenika mo. Vinko Lesić su dostupne na stranicama Glazbene mladeži Split LINK