U Sveučilišnoj galeriji „Vasko Lipovac“ u srijedu, 20. rujna 2017. u 20:00 sati otvara se samostalna izložba „ILUZIJA SIGURNOSTI " Edvina Dragičevića . Izložba ostaje otvorena do 4. listopada 2017.

Iz teksta kustosice izložbe Iris Slade:
"…Od prvog bakropisa na temu bunkera do ljetos zaokruženog ciklusa prošlo je pola desetljeća. U tom je vremenu Edvin Dragičević realizirao stotinu i dvadeset prikaza najrazličitijih utvrda i skloništa. Objedinjene pod znakovitim nazivom Iluzija sigurnosti, na izložbi u Sveučilišnoj galeriji „Vasko Lipovac“, prvi ih put predstavlja kao dovršeno djelo, karakteristično po broju i boji otisaka – crnoj i crvenoj. Cijeli ciklus izveden je u bakropisu, na jednako velikim matricama, i otisnut na grafičkim listovima identičnih dimenzija (100 x 100 / 210 x 180 mm). Usto, prikaz bunkera isključivi je likovni sadržaj svih grafika, što upućuje na razrađenu i jasnu koncepciju autora već na početku rada na ciklusu 2012. godine. Prvotna zamisao u konačnici je nadograđena i udvostručena. Naime, kontrapunktiranjem grupe od stotinu i dvadeset bakropisa u crnoj boji brojčano jednakoj crvenoj grupi ostvarena je prostorna instalacija velikog vizualnog, asocijativnog i simboličkog potencijala .."

EDVIN DRAGIČEVIĆ rođen je 1968. u Splitu,
završio je Školu primijenjenih umjetnosti- smjer Grafika,
1997. godine diplomirao je na Fakultetu prirodoslovno metematičkih znanosti i odgojnih područja -studijska grupa Likovna kultura u Splitu. Član je Hrvatske udruge likovnih umjetnika, Split (HULU) od 1993. godine. Zaposlen je na Umjetničkoj akademiji u Splitu (UMAS) u zvanju izvanrednog profesora, gdje predaje kolegije Grafike. Do sada je održao 14 samostalnih izložbi i sudjelovao na 121 skupnh izložbi u zemlji i inozemstvu.

Dobitnik je:
- 1. nagrade na Međunarodnom bijenalu grafike malog formata ˝Francisco Paco Urondo˝ u Buenos Airesu u Argentini 2011., (1.Bienal Internacional de Grabado, de pequeno formato ˝Francisco Paco Urondo˝ )
- Posebna nagrada na 6. Međunarodnom grafičkom bijenalu, Splitgraphic, u Splitu 2013. godine.
- 2. nagrada na VIII.Međunarodnom trijenalu grafike malog formata u Vilniusu u Litvi 2013. (The 8th Internaional Triennial of Small Graphic Forms Vilnius' 2013)
- Pohvala žirija 8th International Miniprint Triennial, Lahti, Finland 2014.
- Pohvala žirija 6ª Edición Miniprint Rosario, Argentina 2014.
- Pohvala žirija 42º International Award of Art Graphic Carmen Arozena, Madrid, Spain, 2014.
- 2. nagrada na First International Print Biennale- Skopje, Makedonia, 2016.