U Sveučilišnoj galeriji „Vasko Lipovac“ u srijedu, 14. ožujka 2018. u 19:00 sati otvara se samostalna izložba „Pogled prema gore“ Josipa Radića.
Ovo izložbom Josip Radić će se predstaviti s 14 radova sakralne tematike kamenih minijatura crkava i zvonika. Nevjerojatnom preciznošću autor obrađuje kamen do najsitnijih detalja te daje potpuni preslik originala, repliku. Radovi su od bračkog kamena, čime nas autor približava svojim rodnim Pučišćima. Radovi predočuju važni dio bračke i hrvatske, kao i manji dio bosanskohercegovačke, sakralne i kulturne baštine. 
Autor već ima pedesetak izrađenih kamenih minijatura zvonika i crkava, a njegovi radovi mogu se naći od Brača, Hvara, Zagreba, pa sve do Washingtona, Tokija, Milana, Pariza i Vatikana. Izložba ostaje otvorena do 27.ožujka 2018.