Poštovani, od dana 13.03.2019. radno vrijeme Student servisa je od 7:00 do 15:00 sati.
Rad sa strankama od 7:30 do 14:30 sati.
Izdavanje ugovora i računa od 7:30 do 14:30 sati.
Izrada novih iskaznica od 8:00 do 12:00 sati.