Obaviještavamo sve korisnike usluga Student servisa kako će isti do 04. svibnja 2020. raditi do 13 sati. 
O mogućim izmjenama radnog vremena, bit ćete pravovremeno obaviješteni.