Pravo na subvencionirani smještaj u domovima imaju samo redoviti studenti koji su državljani RH, ili državljani EU sa statusom stranca na stalnom boravku u RH te studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija.
Pravo upisa u dom ostvaruje se prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje kojeg je donijelo u Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, 21.lipnja 2016.god.