Pravo upisa u dom ostvaruje se prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje kojeg je donijelo u Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta,  21.lipnja 2016.god