ISO-Certification

Stranice Studentskog centra nude vam sve informacije vezane uz programe Prehrane, Smještaja, Student servisa i drugih djelatnosti namijenjenih studentima. Doznajte sve o uslugama i lokacijama domova, restorana i drugih sadržaja.

Web under recostruciton

Student servis

VRLO VAŽNA OBAVIJEST!


OBAVJEŠTAVAMO SVE KORISNIKE USLUGA STUDENT SERVISA, STUDENTE , POSLODAVCE I DRUGE ZAINTERESIRANE OSOBE DA SE SLUŽBA STUDENT SERVISA SA SADAŠNJE ADRESE U MATOŠEVOJ 56 U SPINUTU SELI NA ADRESU CVITE FISKOVIĆA 3 ( nova zgrada pokraj Ekonomskog fakulteta ) .
DOSADAŠNJI  BROJEVI TELEFONA, E-MAIL ADRESE I RADNO VRIJEME OSTAJU NEPROMIJENJENI.


STUDENTI

Da bi  članovi ostvarili pravo rada posredstvom Student servisa i nakon 15 listopada 2015. godine obvezni su od 16. listopada 2015. godine, produžiti članstvo kao redovni studenti za akademsku godinu 2015/2016 uz predočenje potvrde o redovitom studiranju Visokog učilišta.

 


Od ponedjeljka 24.rujna 2012.g. Studentski centar uvodi novu aplikaciju na svojoj web stranici za  studente korisnike usluge student servisa putem koje studenti mogu izvršiti on line uvid i saznati je li njihov zarađeni novac uplaćen na njihov žiro-račun.Aplikaciji možete pristupiti na:   http://servis.scst.hr/


Student servis je služba Studentskog centra u Splitu, a smještena je  u novoj zgradi Studentskog centra u Splitu, Cvite Fiskovića 3.
Posredovanje pri zapošljavanju redovitih učenika (SAMO UZ PREDOČENJE MATURALNE SVJEDODŽBE) i studenata Student servis obavlja na temelju Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata  (Narodne novine 16/96 i 125/97).

RAD SA STUDENTIMA (Izdavanje ugovora i računa): pon - pet 07.30 h - 14.30 h

Izrada novih studentskih iskaznica do 12.00 h.

Obrazac za poslodavce za potražnju studenata 


Važna napomena : Molimo Vas da navedeni obrazac spremite na Vaše računalo i vratite nam nazad putem e-maila.
Drugačije poslani oglasi neće biti prihvaćeni od strane Studentskog centra Split, niti objavljeni na našem webu.
Datoteka na kompjuteru kada je budete spremali bit će : Poslovi.txt

 
 Obrazac za registraciju poduzeća/obrta

 Obrazac za registraciju poduzeća/obrta


 
 Obrazac za povrat ugovora o djelu 

 Obrazac za povrat ugovora o djelu 


KONTAKT


 Student servis - informacije: 021 347 434; 021 346 647
Fax: 021 362 983
E mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


 Rukovoditelj Student servisa: Ante Mešin , dipl. oec.
Tel/fax: 021 362 983
Mobitel: 098/225-029
E mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


 Centrala Studentskog centra u Splitu:
021 361 853, 021 362 946TKO MOŽE BITI ČLAN STUDENT SERVISA?


- redoviti studenti preddiplomskog i diplomskog studija koji studiraju na visokim učilištima u RH.
Izuzetak su studenti iz međunarodne razmjene, strani državljani kojima iskaznicu izdaje Ministarstvo.

- redoviti učenici završnih razreda srednje škole imaju pravo raditi preko Student servisa od dana maturiranja i to tijekom razdoblja od tri mjeseca uz obvezu  dostave kopije završne svjedodžbe srednje škole

POTREBNI DOKUMENTI ZA ČLANA STUDENT SERVISA


1. uvjerenje fakulteta o statusu redovitog studenta, odnosno kopija završne svjedodžbe za maturante
2. dvije fotografije manjeg formata
3. osobni žiro račun (ugovor ili potvrda banke)
4. osobna iskaznica 
5. X-ica

Studenti su dužni Student servisu dostaviti svoj JMBG i OIB i doći osobno na šalter Student servisa Studentskog centra Split.

POTREBNI DOKUMENTI MATURANTI - BUDUĆI STUDENTI


1. uvjerenje ili svjedodžba o uspješno završenom 4. razredu srednje škole za akademsku godinu 2015/2016
2. isprintana prijava s portala (print screen) , MOJI PODACI / MOJ ODABIR www.postani-student.hr
3. potvrda iz banke o broju žiro-računa 
4. osobna iskaznica ili putovnica
5. dvije fotografije

Privremeno članstvo koje traje do 30.09.2016. produžuje se isključivo s potvrdom fakulteta o statusu redovitog studenta u tekućoj akademskoj godini 2016/2017. od 01.10.2016. 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA


 1. Članovi Student servisa obavljaju poslove po Cjeniku Student servisa. Na neto iznos zaračunava se + 17,50 % (12% manipulativnih troškova, 5,00% doprinosa za mirovinsko osiguranje te 0,5% doprinosa za zdravstveno osiguranje) .

 2. Poslovi koji nisu obuhvaćeni Cjenikom Student servisa regulirat će se posebnim ugovorom između Naručitelja i Student servisa, uzimajući pri tome narav posla i vrijeme njegovog trajanja.

 3. Noćni rad , prekovremeni rad i rad nedjeljom plaća se 50% više, a rad u dane blagdana 100% više.

 4. Svaki rad obavlja se po uputama i uz neposredan nadzor i kontrolu naručitelja radova.

 5. Sredstva za zaštitu na radu dužan je osigurati naručitelj radova.

 6. Naručitelj je dužan ispostavljenu fakturu platiti u roku, u protivnom se  obračunava zakonska zatezna kamata.

 7. Student servis može dogovoriti i druge cijene od cijena predviđenih  ovim Cjenikom.
 
8. Naručitelj, student i Studentski centar sklapaju ugovor na tipskom formularu, a prema potrebi se sklapa posebni ugovor s poslodavcem.
 
9. Naručitelj je isključivo odgovoran za sve obaveze prema izvršitelju posla koje proizlaze iz ugovora.
 Ne postoji solidarna odgovornost posrednika ( STUDENTSKI CENTAR SPLIT ) prema izvršitelju posla za obaveze naručitelja.ZARADE ČLANOVA SERVISA

Član Student servisa tijekom godine može podizati neograničeni broj ugovora.
Ukoliko student tijekom kalendarske godine ostvari oporezivi primitak, primitak na koji se ne plaća porez i druge primitke koji se ne smatraju dohotkom (npr. stipendije) u iznosu većem od 13.000,00 kuna ne može biti uzdržavani član na poreznoj kartici roditelja. (Zakon o porezu na dohodak N.N. 177/04 - 143/15, čl. 36. i Pravilnik o porezu na dohodak N.N. 95/05 - 157/14, čl. 53).
Student NIJE POREZNI OBVEZNIK nakon što ostvari primitak od 13.000,00 kuna, ali njegov roditelj gubi olakšicu na obračunu svoje plaće.
Nema ograničenja godišnje visine zarade studenta. Ako primitak studenta na redovnom školovanju za rad preko studentskog servisa ne prelazi iznos od 50.000,00 kn godišnje, navedeni primitak ne podliježe obračunu i uplati predujma poreza na dohodak. Ukoliko student ostvari primitak iznad 50.000,00 kuna primitak se oporezuje kao drugi dohodak. Na razliku iznad 50.000,00 kuna obračunava se porez po stopi od 25% i prirez ovisno o mjestu stanovanja bez priznavanja osobnog odbitka (Pravilnik o porezu na dohodak čl. 7. i čl. 45.).

Primitak je:

1. neto zarada studenta uvećana za doprinose za MIO i zdravstveno osiguranje ako je posao odrađen i obračunat do 31.12.2010. godine, a isplata zarade na žiro račun nastala nakon 01.01.2011. godine, ili
2. neto zarada studenta bez doprinosa ukoliko je posao odrađen, obračunat i isplaćen u 2011. godini, ili
3. primitak se sastoji od podatka  pod 1. i 2. za studente koji tijekom 2011. godine imaju isplate zarada iz prethodnih godina i tekuće godine.
U primitak od 50.000,00 kn uračunavaju se isplate zarada studenata na području RH u kalendarskoj godini. U taj iznos se ne uračunavaju drugi primici (npr. stipendije se ubrajaju u iznos od 13.000,00 kuna, ali ne u iznos 50.000,00 kn).
(Iznos primitka koji u svakoj varijanti nije oporeziv je 50.000,00 kuna).
Ukoliko je član Student servisa Split ostvario primitke preko drugih studentskih servisa ili učeničkih udruga u RH dužan je pismeno obavijestiti Studentski centar Split o visini isplaćenog primitka do trenutka isplate primitka u Student servisu Split  (Pravilnik o porezu na dohodak, čl. 44.).


ISPLATE ZARADA ČLANOVA SERVISA


Student servis isplaćuje zarade svojim članovima putem žiro računa poslovnih banaka.
Zarade se isplaćuju svakodnevno, direktno na žiro račune studenata.

CJENIK USLUGA STUDENT SERVISA od 01.01. 2015.g.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI
Administrativni poslovi 18,00 kn/sat
Poslovi tajnice s poznavanjem daktilografije i rada na računalu 20,00 kn/sat
Kurirski poslovi 18,00 kn/sat
Prevoditelji i inokorespondenti 30,00 kn/sat
Rad na unosu podataka 20,00 kn/sat
Rad na fotokopirnom stroju 18,00 kn/sat
Rad na telefonskoj centrali 18,00 kn/sat
Instrukcije, demonstratura 30,00 kn/sat
Anketiranje 18,00 kn/sat
Anketiranje na terenu 20,00 kn/sat
Izrada web stranice 40,00 kn/sat
POSLOVI ČIŠĆENJA I PRUŽANJA USLUGA
Čišćenje kancelarija (8 sati dnevno) 18,00 kn/sat
Čišćenje kancelarija (4 sata dnevno) 20,00 kn/sat
Čišćenje kancelarija (2 sata dnevno) 25,00 kn/sat
Čišćenje tvorničkog kruga, uređ. okol. 25,00 kn/sat
Čišćenje i pospremanje stanova, apartmana 30,00 kn/sat
Čišćenje plaža 20,00 kn/sat
RAD U RESTORANIMA I TURISTIČKIM CENTRIMA
Konobarski poslovi 18,00 kn/sat
Poslovi za šankom 18,00 kn/sat
Rad u kuhinji (restorani, društvena prehrana) 18,00 kn/sat
Sobarice, čistačice u hotelima, rad u vešeraju 18,00 kn/sat
Čuvari na bazenu, spasioci 25,00 kn/sat
Čišćenje plovila do 3,5 m vanjsko - po plovilu 150,00 kn
Čišćenje plovila do 3,5 m unutarnje - po plovilu 200,00 kn
Čišćenje plovila preko 3,5 m vanjsko - po plovilu 200,00 kn
Čišćenje plovila preko 3,5 m unutarnje - po plovilu 250,00 kn
RAD U PROIZVODNJI
Rad u proizvodnji 20,00 kn/sat
RAD U SKLADIŠTU I TRGOVAČKIM CENTRIMA
Rad u skladištu 22,00 kn/sat
Lijepljenje etiketa 18,00 kn/sat
Punjenje polica 18,00 kn/sat
Pakiranje i slaganje robe 18,00 kn/sat
Unapređivači prodaje 25,00 kn/sat
TEŠKI FIZIČKI POSLOVI
Nošenje namještaja u zgrade i urede 30,00 kn/sat
Slaganje pozornica, štandova i šatora 30,00 kn/sat
Rad na građevinama i pomoć zidarima 25,00 kn/sat
Prijenos arhive 25,00 kn/sat
Utovar-istovar 25,00 kn/sat
Rad u hladnjači 30,00 kn/sat
Iskop zemlje, rad na gradilištu 30,00 kn/sat
Selidbe građana, ostali fizički poslovi 25,00 kn/sat
Polaganje kabela 25,00 kn/sat
OSTALI POSLOVI
Pomoćni poslovi u vrtlarstvu, cvjećarstvu 18,00 kn/sat
Distribucija propagandnog materijala (letaka) 0,30 lp/kom
Pomoćni poslovi u butiku 18,00 kn/sat
Prodavač na štandu 18,00 kn/sat
Prodavač u prodavaonici, rad na blagajni 18,00 kn/sat
Domaćica-hostesa 25,00 kn/sat
Hostesa u trgovačkom centru, degustacija robe 20,00 kn/sat
Prodaja sladoleda 18,00 kn/sat
Vozač "B" kategorije 25,00 kn/sat
Statist 20,00 kn/sat
Geodetski poslovi na terenu 20,00 kn/sat
Popis brojila 18,00 kn/sat
Tehničko crtanje 18,00 kn/sat
Arheološki iskopi 22,00 kn/sat
Slaganje, pakiranje pošte 18,00 kn/sat
Prometne jedinice mladeži 18,00 kn/sat
Rad u autopraonici 22,00 kn/sat
Čuvanje eksponata 18,00 kn/sat
Ostali kratkoročni poslovi 30,00 kn/sat
Redari 20,00 kn/sat
PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA
Čuvanje djece 25,00 kn/sat
Dostava namirnica iz trgovine, kuhanje obroka 30,00 kn/sat
Ostali poslovi u kućanstvu 30,00 kn/sat


Cijene su okvirne. Za svaki pojedini posao Student servis može ugovoriti s poslodavcem i druge cijene od navedenih.

Cijene iskazane prema gornjem cjeniku su minimalne vrijednosti.