U cjeniku Student servisa su iskazane minimalne cijene sata. Cjenik se može mijenjati uz dogovor naručitelja posla i izvršitelja, ali u korist izvršitelja.

Visina zarade studenata nema ograničenja. Student prestaje biti porezna olakšica svojim roditeljima ukoliko iznos njegovog primitka prelazi 15.000,00 HRK NETO u kalendarskoj godini. U slučaju da je primitak od cjelokupne zarade studenta veći od 63.000,00 HRK U KALENDARSKOJ GODINI, na prijeđenu razliku OBRAČUNAVA SE POREZ po stopi od 24%, + prirez koji se utvrđuje prema mjestu stanovanja.

Minimalna satnica (cijena rada za jedan sat) je određena odlukom Ministarstva i iznosi 25,39 kn neto.