Stipendije

Postoje razne vrste stipendija koje ti potencijalno mogu “podebljati” mjesečni džeparac ili zaradu. Istina da bi stipendije mogle biti veće i da se radi o mjesečnim svotamado najviše 2 000 kuna, ali hej, kome to kao studentu nije izgledalo kao pozamašna svota? U nastavku pogledaj koje sve vrste stipendija postoje, upadaš li u skupinu studenata koji imaju pravo na nju te koji je postupak dolaska do iste.
Naravno, iznimno je važno istaknuti da postoji više vrsta stipendija i da je potrebno pratiti određene web-stranice, koje ćemo spomenuti u tekstu, kako bismo saznali kada kreće natječaj i što je sve potrebno za prijavu.

01
Stipendija Sveučilišta u Splitu

Ova se vrsta stipendije dodjeljuje u dvije kategorije. Pod kategoriju 1 spadaju redoviti studenti koji su po prvi put upisani u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija., integriranih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih te kratkih stručnih studija.

Pod kategoriju 2 spadaju redoviti studenti viših godina studija, koji su u svakoj godini dosadašnjih studija sakupili 60 ECST bodova te studenti koji se po prvi puta upisuju u prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija koji su preddiplomski završili u predviđenom roku.

Fond za ovu stipendiju iznosi 9.600 kuna po studentu, odnosno 800 kuna mjesečno. Iznosi mogu varirati iz godine u godinu, ali uvijek budu otprilike slične, kao i broj od 135 dodijeljenih stipendija. Ovo je jedna od stipendija za koju se prijavljuješ ukoliko si uspješan student (što ne znači da si neuspješan ako ne zadovoljavaš kriterije, ali moramo se voditi uobičajenom terminologijom 🙂 ili maturant srednjoškolac ako upisuješ fakultet po prvi put. Naravno, sve potrebne informacije budu objavljenje na stanici Sveučilišta u Splitu te je potrebno pratiti objave na njihovim stranicama tijekom akademske godine.

02
Socio-ekonomska stipendija

Ova stipendija se veže za financijsko potpomaganje studenata slabijeg socio-ekonomskog stanja. Dodjeljuje se na razini države i datum početka natječaja, te sva potrebna dokumentacija za prijavu budu objavljeni na web-stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.Iznos je stipendije 1.200 kuna mjesečno te se isplaćuje tijekom 9 mjeseci do 15. dana u mjesecu.

Pravo na ovu vrstu stipendije imaju svi hrvatski državljani koji su redovni studenti i koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, i to na: na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima.

Također, pravo na stipendiju ostvaruju i studenti s invaliditetom te studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije, u sljedećim kategorijama:

  • E kategorija(za redovite studente slabijeg socio-ekonomskog statusa)
  • D1 kategorija (za redovite studente sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata)
  • P kategorija (za studente s invaliditetom i studente koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije)
03
STEM stipendija

Ovo je još jedna vrsta stipendije koja se dodjeljuje na razini države i to studentima čiji se studij veže za neko od STEM područja znanosti. STEM područja znanosti su studijski programi u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom i prirodnom području znanosti te studijski programi kojima se stječe akademski odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti, informatologije i informacijskih tehnologija. Zaključno, ukoliko se tvoj studij veže za neku od ovih znanosti, imaš pravo se prijaviti.

Potrebno je samo upisati se u ‘STEM stipendije’ web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja. Stipendija iznosi 1.200 kn mjesečno i dodjeljuje se za razdoblje od listopada do lipnja.

04
Državne stipendije za posebne skupine studenata

Postoje još neke od kategorija studenata koji se mogu prijaviti za stipendiju, a za koje možda nisi znao. To su:
Kategorija 1 – redoviti studenti studijskih programa za deficitarna zanimanja s posebnim naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe;

Kategorija 2 – redoviti studenti osobe s invaliditetom;
Kategorija 3 – redoviti studenti kategorizirani sportaši s valjanom kategorizacijom;
Kategorija 4 – redoviti studenti kojima je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja;
Kategorija 5 – redoviti studenti koji su na muzičkim ili umjetničkim akademijama u Republici Hrvatskoj – daroviti mladi umjetnici;
Kategorija 6 – redoviti studenti bez oba roditelja;
Kategorija 7 – redoviti studenti roditelji.

Također, za više informacija o natječajima i uvjetima, potrebno je pratiti web-stranicu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Stipendijaiznosi 1.200 kn mjesečno te se dodjeljuje u periodu od listopada do lipnja.

05
Stipendija grada Splita

Grad Split također dodjeljuje stipendije u iznosu od 800 kuna mjesečno za studente u Splitu, a za one koji studiraju na sveučilištu van grada Splita u iznosu od 1.000 kuna mjesečno tijekom cijele godine.

Stipendije su podijeljene u dvije kategorije, a to su stipendije za darovite studente te stipendije za studente iz socijalno ugroženih obitelji. Ono što je bitno napomenuti jest da student ne smije primati više niti jednu drugu stipendiju te o tome prilikom prijave mora priložiti i izjavu. Ukoliko se sazna da je student uz gradsku primao i neku drugu stipendiju, ona će mu biti oduzeta te će se tražiti da se sav iznos vrati proračunu grada Splita. Više o ovoj stipendiji saznaj na službenoj web-stranici grada Splita.