Sveučilište u Splitu

Na službenim stranicama piše: “Na Sveučilištu u Splitu, osnovanom 1974. godine, danas studira preko 20.000 studenata, na 11 fakulteta, jednoj umjetničkoj akademiji te četiri sveučilišna odjela. Studenti mogu birati između više od 180 studijskih programa koji se izvode u svim područjima znanosti i umjetnosti.” . Ali Sveučilište u Splitu nije samo predmet pisanja službenih stranica jer sve češće o njegovim uspjesima čitamo i u medijima. Sveučilište u Splitu ocjenjeno je kao najbolje u Hrvatskoj na „Times HigherEducation“ ljestvici. Na toj listi, koja mjeri doprinos institucija visokog obrazovanja globalnim ciljevima održivog razvoja, Sveučilište u Splitu smjestilo se između 401. i 600. mjesta. Ove su godine u rangiranju sudjelovale ukupno rekordne 1524 institucije iz 110 zemalja. Sveučilište u Splitu prvi je put rangirano za svih 17 ciljeva održivog razvoja.

Splitsko sveučilište doživjelo je procvat posljednjeg desetljeća uvođenjem brojnih atraktivnih fakultetskih smjerova i velikim infrastrukturnim ulaganjima. Dovoljno je pogledati sveučilišni kampus u širem centru grada Splita kojim se malo koje sveučilište u Hrvatskoj može podičiti. Izgradnja kampusa i okupljanje fakulteta na jednom mjestu bio je ponajveći korak kaostvarenju vizije Splita kao modernog studentskog grada sa svim pripadajućim sadržajima.Do prije desetak godina, za splitsko sveučilište se nije moglo ni približno reći da je u rangu sa, primjerice zagrebačkim. Ta se konstatacija pomalo izmijenila u korist Splita pa je time i izostao trend seljenja u Zagreb na studij.

01
Sastavnice sveučilišta

Sveučilište u Splitu sastoji se od sljedećih sastavnica, akademija i odjela:

 

FAKULTETI:

 

 • Ekonomski fakultet (EFST)
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB)
 • Filozofski fakultet (FFST)
 • Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG)
 • Katolički bogoslovni fakultet (KBF)
 • Kemijsko-tehnološki fakultet (KTF)
 • Kineziološki fakultet (KIF)
 • Medicinski fakultet (MEFST)
 • Pomorski fakultet
 • Pravni fakultet (PFS)
 • Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF)

 

 

AKADEMIJA:

Umjetnička akademija

 

ODJELI:

 • Sveučilišni odjel za studije mora
 • Studij mediteranska poljoprivreda
 • Sveučilišni odjel za stručne studije (SSOS)
 • Sveučilišni odjel za forenzične znanosti
 • Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
 • Studij Vojno pomorstvo
 • Studij Hotelijerstvo i gastronomija
 • Studij Komunikacija i mediji

 

 

INFRASTRUKTURNE JEDINICE:

 

 • Sveučilišna knjižnica u Splitu
 • Studentski centar Split
02
Studentski zborovi fakulteta

Svaki fakultet ima vlastiti studentski zbor koji je predstavničko tijelo studenata na fakultetu. Zadatak studentskog zbora fakulteta jest u što većoj mjeri uključiti glas studenata u odlučivanje o budućim radnjama fakulteta.

A što to sve radi studentski zbor?

Studentski zbor:

 

 • bira studentske predstavnike u Fakultetsko vijeće i druga tijela Fakulteta, te sudjeluje u radu i odlučivanju tih tijela;
 • bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač Fakultet;
 • bira studentske predstavnike u Studentski zbor Sveučilišta u Splitu i sudjeluje u njegovu radu i odlučivanju;
 • donosi plan i program rada Studentskog zbora;
 • imenuje studentskog pravobranitelja i njegovog zamjenika;
 • brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente;
 • predlaže nadležnim tijelima Fakulteta plan financiranja studentskih aktivnosti;
 • potiče izvannastavne aktivnosti studenata Fakulteta;
 • predlaže Fakultetskom vijeću donošenje Statuta Studenskog zbora i njegove izmjene i dopune;
 • predlaže Fakultetskom vijeću donošenje pravilnika o raspodjeli financijskih sredstava, kriterijima za natječaje te načinu vrednovanja studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti;
 • donosi opće akte Studentskog zbora, ako Zakonom ili Statutom Studentskog zbora nije drugačije određeno;
 • obavlja druge poslove od interesa za studente Fakulteta;
03
Studentski zbor Sveučilišta u Splitu

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu studentsko je izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima visokog učilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja.Ukoliko imaš ideju kako poboljšati život studenata u Splitu ili možda osjećaš nekakvu nepravdu po pitanju prava studenata, uključivanje u zbor je za tebe prava odluka.

Studentski zbor na visokom učilištu:

 

 • bira studentske predstavnike u senat i druga tijela sveučilišta te u vijeće i druga tijela drugih visokih učilišta;
 • bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač visoko učilište;
 • donosi plan i program rada studentskog zbora;
 • imenuje studentskog pravobranitelja;
 • brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente;
 • predlaže nadležnim tijelima visokih učilišta plan financiranja studentskih aktivnosti;
 • potiče izvannastavne aktivnosti studenata;
 • donosi opće akte studentskog zbora, ako ovim Zakonom ili statutom studentskog zbora nije drugačije određeno;
 • obavlja druge poslove od interesa za studente visokog učilišta.
04
Udruge pri Sveučilištu u Splitu i studentske organizacije