Uvod u studiranje
01
Semestar

U srednjoj si školi imao polugodište, a na faksu te dočekao semestar. Jedan semestar traje otprilike 5 mjeseci i u trajanju semestra pohađat ćeš određene predmete. Prvo polugodište zamijenio je zimski semestar, a drugo polugodište ljetni semestar. Redovito uči kako bi imao dužu pauzu između semestara.

02
Predavanje, vježbe i seminar

Što su u školi bili predmeti, na faksu su kolegiji. Predavanja, vježbe i seminari, ma sve to stane u jedan kolegij. Ubrzo ćeš se uvjeriti što ti u određenom kolegiju ide najbolje. Ako voliš slušati i upijati znanje, onda nećeš imati problema s predavanjima. Ako voliš rad u manjim grupama i vodiš se onom „dobro je znati teoriju, ali pokaži ti meni to u praksi“ onda ćeš dobro plivati u vježbama. A ako si komunikativan te voliš raspravljati, postavljati pitanja i pisati radove onda će seminari biti omiljeni dio tvog studiranja.

03
Kolokviji i ispiti

Kako uspješno položiti kolegij? Jednostavno! Redovito učiš i polažeš kolokvije i ispite! Kolokviji su „mali ispiti“ koji se održavaju više puta u semestru (najčešće dvaput) i njihovim polaganjem se omogućuje studentu da se oslobodi ispita ili barem dijela ispita. Pazi, ne nude svi kolegiji mogućnost prolaska preko kolokvija!

Ispiti se polažu na kraju svakog semestra i najčešće su u pismenom obliku. Ipak, ponekad profesori zahtijevaju i usmenu provjere znanja. Za svaki ispit imaš više pokušaja (rokova) u akademskoj godini pa pametno i pravovremeno složi svoj plan učenja.

04
ECTS bodovi

Kad kupuješ automobil naletiš na kraticu ABS, kad kupuješ stan na APN, a kad studiraš na ECTS. Vjerojatno si već primijetio da svaki kolegij nosi određen broj ECTS bodova. Pitaš se što je to?

 

ECTS (European Credit Transfer System) je sustav prikupljanja i prenošenja bodova. Sustav je uveden u sklopu bolonjskog procesa studiranja s ciljem olakšavanja vrednovanja kvalifikacija i jedinica učenja. ECTS bodovi se temelje na količini rada koja se traži od studenta da bi položio određeni kolegij. Jedan ECTS bod znači da je potrebno uložiti 25 do 30 sati rada za polaganje kolegija. Bodovi ne određuju težinu kolegija te nije rijetkost da predmet koji nosi 6 ECTS bodova bude lakši od predmeta koji nosi 4 ECTS boda.Svaka akademska godina otprilike nosi oko 60 ECTS bodova. Za završetak preddiplomskog studija potrebno je sakupiti 180 ECTS bodova, a za diplomski još 120 ECTS-a.