Temeljem članaka 80. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' broj: 120/2016), objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima Studentski centar Split kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, sukladno čl. 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi.

Sva nadmetanja objavljena su u:
Elektroničkom oglasniku javne nabave možete pogledati na linki.