objavljeno
01 Veljača 2023
Središnji državni ured za demografiju i mlade donio je Odluku temeljem koje se
subvencioniraju troškovi stanovanja redovitih studenata kod privatnog stanodavca,
i to u jednokratnom iznosu od 248,86 eura (1875,00 kuna) po studentu, a koji
su na provedenom Natječaju studentskih centara za akademsku godinu 2022./2023.
ispunjavali uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava
redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, ali se s obzirom na broj
ostvarenih bodova nalaze na listi čekanja za subvencionirano stanovanje uslijed
nedostatka smještajnih kapaciteta.
Sukladno navedenom pozivaju se studenti koji su ispunili ove uvjete, propisane
Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na
subvencionirano stanovanje, donesenog od strane MZO-a, na Natječaju za
upis u studentske domove i učenički dom u Splitu, za akad. 2022./23., da dostave:

1. Potpisanu Izjavu za subvencioniranje troškova stanovanja (Izjava u prilogu Poziva)
-poslati u dva primjerka
2. Potvrdu o statusu redovnog studenta (izdaje referada fakulteta) -poslati u dva primjerka-
3. Potvrdu BORAVIŠTA ispuštenu od strane Ministarstva unutarnjih poslova RH
(izdaje MUP u mjestu boravišta studenta, odnosno u mjestu gdje student studira)
 
Rok za dostavu dokumentacije:
Sve dokumente studenti moraju poslati preporučenom poštom na adresu: Studentski
dom Bruno Bušić, Spinutska 37, Split 21 000, -Dokumenti za subvenciju- u periodu:
od 6.veljače 2023. do 10.veljače 2023.
Onim studentima koji svoju dokumentaciju ne pošalju u zadanom roku, ili oni
studenti koji ne dostave potpunu dokumentaciju, NEĆE biti izvršena uplata
subvencioniranih sredstava za pomoć studentu koji živi kod privatnog stanodavca!
 
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO NA SUBVENCIJU:

-Pravo na subvencioniranje troškova stanovanja studenata kod privatnih stanodavaca
NE OSTVARUJU oni studenti koji su po Natječaju za upis u studentske domove u Splitu,
ili učenički dom u Splitu, u akad. 2022./2023., bili bodovani sukladno Članku 5. i Članku 20.
stavak (1). Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na
subvencionirano stanovanje, donesenog od strane MZOa 26.lipnja 2019.

-Također studenti koji su stanari studentskih domova u Splitu, ili učeničkog doma u Splitu,
u akad.2022./23. ne ostvaruju pravo na subvenciju studenata koji žive kod privatnog stanodavca.

-Pravo nemaju ni oni studenti koji nisu sudjelovali u Natječaju za upis u studentske domove
u Splitu i učenički dom u Splitu, za akad. 2022./23