objavljeno
29 Kolovoz 2023
Studentski centar Split osigurava smještaj studenata u mjesecu rujnu isključivo za studente koji su ostvarili pravo na smještaj u tekućoj akademskoj 2022./2023.g.

Rezervacije smještaja studenti moraju podnijeti najkasnije do 1. 9.2023. putem Google obrasca:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSxTWo3_Xw2BByHcbl0tIqFHkeQVvUKf2z9hpbLid0VptHrg/viewform?usp=sharing

Svi studenti koji su prijavili smještaj u kolovozu moraju donijeti potvrdu fakulteta da u traženom periodu smještaja imaju obavezu biti na fakultetu.
Studenti koji planiraju boraviti u devetom mjesecu u studentskom domu zbog obaveza na fakultetu nisu dužni dostavit nikakvu potvrdu jer je deveti mjesec pokriven subvencijom od strane Ministarstva.
Studentima koji nisu ostvarili pravo na smještaj u prethodnoj akademskoj godini, a imaju potrebu boravka, smještaj će se omogućiti ovisno o raspoloživim kapacitetima.