objavljeno
20 Listopad 2023
Temeljem Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2023./2024.. Klasa:602-01/23-03/00076, Ur.Broj:533-04-23-001, donesene od strane ministra znanosti i obrazovanja RH od 14.srpnja 2023., isplatit će se mjesečna subvencija od 60 eura, za 280 studenata koji žive kod privatnih stanodavaca u mjestu gdje studiraju, a koji su na provedenom Natječaju studentskog centra u Splitu, za akademsku godinu 2023./2024., ispunjavali uvjete
propisane Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencioniranostanovanje, ali se s obzirom na broj ostvarenih bodova nalaze na listi čekanja za subvencionirano stanovanje uslijed nedostatka smještajnih kapaciteta, ili se nisu uselili u Studentske domove Studentskog centra u Splitu i Učenički dom u Splitu, a ostvarivali su pravo sukladno Pravilniku MZOa.

Sukladno navedenom, pozivaju se studenti koji su ispunili uvjete po Natječaju za subvencionirano stanovanje kod privatnih stanodavaca, akad. 2023./24., propisane Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje da dostave:
1. Potpisanu Izjavu za subvencioniranje troškova stanovanja (Izjava u prilogu Poziva)
2. Potvrdu o statusu redovnog studenta (izdaje referada fakulteta)
3. Potvrdu BORAVIŠTA ispuštenu od strane Ministarstva unutarnjih poslova RH
(izdaje MUP u mjestu boravišta studenta, odnosno u mjestu gdje student studira)
 
Rok za dostavu dokumentacije:
Sve dokumente studenti moraju poslati preporučenom poštom na adresu:
Studentski dom Bruno Bušić, Spinutska 37, Split 21 000, s napomenom -Dokumenti za subvenciju- do 26.listopada 2023., kada je zadnji dan roka za dostavu dokumentacije !
Onim studentima koji svoju dokumentaciju ne pošalju u zadanom roku, ili oni studenti koji ne dostave potpunu dokumentaciju,  NEĆE  biti izvršena uplata subvencioniranih sredstava za pomoć studentu koji živi kod privatnog stanodavca!
 
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO NA SUBVENCIJU:
-Pravo na subvencioniranje troškova stanovanja studenata kod privatnih stanodavaca NE OSTVARUJU oni studenti koji su po Natječaju za subvencionirano stanovanje u akad. 2023./2024.,
bili bodovani sukladno Članku 6. i Članku 22.stavak (2). Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, donesenog od strane ministra znanosti iobrazovanja RH 14.srpnja 2023.
-Također, oni studenti koji su stanari studentskih domova u Splitu, ili učeničkog doma u Splitu, u akad.2023./24. ne ostvaruju pravo na subvenciju studenata koji žive kod privatnog stanodavca.

-Pravo nemaju ni oni studenti koji nisu sudjelovali u Natječaju za subvencionirano stanovanje za akad. 2023./24.godinu.