objavljeno
02 Studeni 2023
U privitku se nalazi konačna rang lista za smještaj studenata Hotelijerstvo i gastronomija u Makarskoj, akad. 2023.-24.g.