objavljeno
01 Prosinac 2023
Na temelju članka 14. stavak 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova i Kriterija za financiranje studentski aktivnosti / projekata koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima, Klasa: 012-01/23-01/09, urbroj: 1-1-23-1 od 05. listopada 2023. godine i Javnog poziva za financiranje studentskih aktivnosti / projekata, Klasa: 053-01/23-01/470, urbroj: 1-1-23-1 od 6.10.2023. godine

Povjerenstvo u sastavu Marijan Bašić, Adriana Hrstić, Jerko Šarić, Josip Ćerluka i Katarina Alilović dana 30. studenog 2023. godine donose odluku  o dodjeli financijskih sredstava koja se nalazi u privitku.