objavljeno
21 Kolovoz 2020

Obavijest studentima o detaljnom prikazu osobnog bodovanja studenta akad. god. 2020./2021.g.

Za detaljan prikaz bodovanja pojedinog studenta prijaviti se sa svojim elektroničkim-vlastitim AAI korisničkim računom na       adresi  HTTPS://WEBSC.SCST.HR/SC/48/LOGIN/AAIa oni studenti koji nisu imali AAI korisnički račun detaljan prikaz bodovanja mogu pogledati na   adresi: HTTPS://WEBSC.SCST.HR/SC/48/LOGIN 


Obavijest o načinu podnošenja PRIGOVORA na Privremene rezultate Natječaja za upis u studentske domove akad. god. 2020./2021.

Prigovore na Privremene rezultate Natječaja za upis u studentske domove, akad. god. 2020./2021., se šalju preporučenom poštom, na adresu „Studentski centar Split“, adresa: Cvite Fiskovića 3, Split 21 000, s naznakom -Komisiji  za prigovore-, i to u roku od 8 dana nakon objave Privremenih rezultata, počevši sa rokom od idućeg dana nakon objave Privremenih rezultata !Obavijest o objavljivanju KONAČNIH rezultata Natječaja za upis u studentske domove, akad. god. 2020./2021.g.

Konačni rezultati Natječaja za upis u studentske domove, za akad. 2020./2021.g., biti će objavljeni na web stranici Studentskog centra Split nakon odrađenih prigovora na Privremene rezultate Natječaja za upis u studentske domove akad. god. 2020./2021.

Moguće spuštanje rang listi bit će nakon rokova useljenja studenata u studentske domove.


Mogućnost zamjene studentskih domova u akademskoj 2020./21.g. neće biti moguće !Obavijest o useljenju i načinu useljenja u Studentske domove i Učeničke domove biti će naknadno objavljeno na web stranici Studentskog centra Split, a sve nakon objave Konačnih rezultata Natječaja.