objavljeno
18 Kolovoz 2023

Prigovori na privremene rezultate natječaja za subvencionirano stanovanje, akad.2023./24.g.
-Prigovori na Privremene rezultate natječaja za subvencionirano stanovanje upućuju se Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Split u roku od pet (5) dana od dana objave Privremenih rezultata natječaja, i to isključivo preporučenom poštom na adresu: STUDENTSKI CENTAR SPLIT, Cvite Fiskovića 3, 21 000 Split s naznakom: (Povjerenstvu za rješavanje prigovora na privremene rezultate natječaja za subvencionirano stanovanje, akad.2023./24.g.). Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka, niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se upućuje ukoliko je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj, a koje bodovanje će svaki student za sebe moći vidjeti preko linka na web stranici SC-a Split.
Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora bit će objavljena najkasnije u roku od idućih petnaest (15) dana po isteku roka za prigovore na web stranici Studentskog centra Split www.scst.unist.hr; zajedno s Konačnom rang-listom za subvencionirano stanovanje,(sukladno Članku 23. Stavak (2) Pravilnika MZO-a), te će se nakon objave konačnih rezultata studenti moći opredijeliti za pojedini studentski dom, naravno oni student koji su ostvarili pravo na studentski dom i to sve preko aplikacije koju definira Studentski centar Split.


Obavijest studentima o detaljnom prikazu osobnog bodovanja na Privremene rezultate natječaja za subvencionirano stanovanje, za akad. god. 2023./2024.g
Za detaljan prikaz bodovanja pojedinog studenta prijaviti se sa svojim elektroničkim-vlastitim AAI korisničkim računom na adresi https://websc.scst.hr/sc/48/login/aai , a oni studenti koji nisu imali AAI korisnički račun detaljan prikaz bodovanja mogu pogledati na adresi: https://websc.scst.hr/sc/48/login/
Za ovaj drugi link upisati korisničko ime i lozinku koju ste dobili prilikom prijave.

Obavijest o objavljivanju KONAČNIH rezultata Natječaja za subvencionirano stanovanje, akad. god. 2023./2024.g.
Konačni rezultati Natječaja za subvencionirano stanovanje, za akad. 2023./2024.g., biti će objavljeni na web stranici „Studentskog centra Split“ nakon obrađenih prigovora na Privremene rezultate natječaja za subvencionirano stanovanje u akad. 2023./2024.

Izbor određenog studentskog doma studenti će moći rezervirati nekoliko dana iza objave KONAČNIH rezultata za subvencionirano stanovanje i o tome će naknadno biti obaviješteni. Studenti će se moći opredjeljivati u određene studentske domove i sobe i to sve temeljem modela prijave-aplikacije koju izradi Studentski centar Split, a što je sukladno Pravilniku MZO-a Članak 23. Stavak (5) i (6).

Bodovni prag za studente (muškarce) je manji, jer studenti imaju određeni broj mjesta u Učeničkom-Đačkom domu u Splitu !

Mogućnost zamjene mjesta u studentskim domovima u akademskoj 2023./24.g. neće biti moguće !

Studentski centar Split će isplatiti i subvenciju za studente koji žive kod privatnih stanodavaca. Poziv na dostavu dokumentacije za studente koji žive kod privatnih stanodavaca će biti krajem mjeseca listopada 2023., i to kada svi studenti usele u studentske domove i učenički dom, a pravo na subvenciju kod privatnih stanodavaca će imati oni studenti koji su bodovani sukladno Pravilniku MZOa i nije im oduzeto pravo sukladno Pravilniku MZOa, za akad.2023./24., odnosno pravo na subvenciju imaju oni studenti koji NISU ostvarili pravo na studentski dom, ili učenički dom, a imaju veći broj bodova na rang listi od drugih studenata. Poziv studentima za dostavu dokumentacije koji žive kod privatnih stanodavaca će biti krajem mjeseca listopada 2023.

Studenti koji su bili smješteni u studentskim domovima Studentskog centra Split u akad. 2022./23., a nisu podmirili sve svoje obveze (bilo financijske, ili neke druge obaveze) prema Studentskom centru Split neće moći koristiti ostvareno pravo iz ovog natječaja za akad. 2023./24.