objavljeno
14 Studeni 2023

Obavijest o raspisivanju NOVOG Natječaja za SUBVENCIJU smještaja studenata koji žive kod privatnog stanodavca, akad. 2023./2024.g. !

Nakon već provedenog postupka dodjele subvencije za studente koji žive kod privatnih stanodavaca, za akademsku 2023,/2024.g., ostalo je još 48 subvencija za koje Studentski centar Split raspisuje novi Natječaj.

Rok za dostavu dokumentacije:

Sve dokumente studenti moraju poslati preporučenom poštom na adresu:

Studentski dom Bruno Bušić, Spinutska 37, Split 21 000, s napomenom -Dokumentacija za prijavu na natječaj za subvencionirani smještaj kod privatnog  stanodavca, akad.2023./24., do 29.studenog 2023., kada je zadnji dan roka za dostavu dokumentacije !

Onim studentima koji svoju dokumentaciju ne pošalju u zadanom roku, ili oni studenti koji ne dostave potpunu dokumentaciju,  NEĆE  biti bodovana prijava.

Svu potrebnu dokumentaciju; Obrasce za prijavu B1, B2, B3, B4 i B5 - ovisno o godini studija, tekst Natječajatekst Pojašnjenja i potrebne dokumentacijetekst Pravilnika MZO-a, te sve ostale potrebne dokumente i obavijesti možete preuzeti u prilogu objave, odnosno ispod teksta u dokumentima za preuzimanje.

Također, uz sve ostale dokumente i obrasce za preuzimanje, imate i link za PRIJAVU (PRIJAVA NA NATJEČAJ) preko A obrasca koji je obavezan, a čija prijava preko linka on line traje do 29.11.2023do 14.00 sati.

Nakon što se prijavite na A obrazac i potpišete prijavu na A obrascu i Izjavu o članovima kućanstva, koja se nalazi u produžetku A obrasca, tada treba popuniti, potpisati, isprintati i ovjeriti i B obrazac (ovisno o godini studija), te sve zajedno sa svom ostalom dokumentacijom poslati preporučenom poštom.

Prijava-Obrazac A i Izjava o članovima kućanstva, za prijavu na natječaj putem ON-LINE je dostupan na idućem linku:  PRIJAVA NA NATJEČAJ