U okviru istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost „Pojavnosti moderne skulpture: skulptura na razmeđima društveno-političkog pragmatizma, ekonomskih mogućnosti i estetske kontemplacije“ organizira se prva međunarodna konferencija „Kiparstvo i kultura modernizma: historiografski pristupi i kritičke analize“. Konferencija se priređuje u prostoru Studia Mediterranea na Peristilu i u Galeriji Meštrović, 26. i 27. listopada 2017. prema dolje priloženom programu.

Moderna skulptura i njezino vremensko, prostorno i terminološko (re)definiranje permanentni su izazovi istraživačima. Upravo poradi toga se ova konferencija postavlja kao platforma za razmatranje širih kontekstualnih okvira kiparskog stvaranja u razdoblju koje započinje posljednjih desetljeća 19. stoljeća i zaključuje se sredinom sedamdesetih godina 20. stoljeća, poput: društvenih uvjeta, povijesno-političkih događaja, ekonomskih prilika, estetičkih zahtjeva.

Na konferenciji će sudjelovati brojni znanstvenici iz zemlje i inozemstva, a kao pozvane predavačice pozvane su dr. sc. Penelope Curtis, direktorica Muzeja Gulbenkian u Lisabonu i dr. sc. Catherine Moriarty sa Sveučilišta u Brightonu.