U suorganizaciji Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta Sjever, Pravnog fakulteta u Mostaru, Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Varšavi i Pravnog fakulteta u Splitu od 7. do 8. lipnja na Pravnom fakultetu u Splitu održat će se 31. Međunarodna konferencija „Pravni izazovi u modernom svijetu"ž- 31th International Conference on Economic and Social Development "The Legal Challenges of Modern World“.
Prvi poziv za sudjelovanje na konferenciji nalazi se u privitku. Sve dodatne informacije o izradi i prijavi sažetka te drugim pitanjima mogu se pronaći na stranicama konferencije: https://www.esd-conference.com/conference/32

Uz navedene suorganizatore, konferenciji su institucionalnu potporu pružili Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Ministarstvo državne imovine Republike Hrvatske; Hrvatska obrtnička komora; Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Udruga hrvatskih sudaca.

Na konferenciji će biti održana dva okrugla stola:
*Udruga hrvatskih sudaca - okrugli stol: „Settlement in Pre-trial and Judicial Proceedings"

*Hrvatska obrtnička komora - okrugli stol: "Enforceable Settlement in front of Court of Honore and Mediation Centre of Croatia Chamber of Trades and Crafts").

Teme konferencije odnose se na ekonomske i pravne izazove modernog svijeta posebice u odnose na sljedeću problematiku: europski principi djelotvorne javne uprave, pravni aspekt poboljšanja sustava oporezivanja i investicijska konkurentnost, konkurentnost kroz e-poslovanje poslovna i pravna praksa, pravni aspekti pranja novca kao prijetnje financijskom i gospodarskom sustavu, prekogranično poslovanje malih i srednjih poduzetnika, postupci restrukturiranja trgovačkih društava i poticajno poslovno okruženje u EU, rješavanje problema insolventnosti poduzetnika, naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima i europski platni nalog- europski nalog za blokadu računa, naknada štete zbog povrede tržišnog natjecanja, nadzor trgovaca i upravnopravna zaštita potrošača, osiguravanje radničkih tražbina, sudska i/ili izvansudska nagodba kao najučinkovitija sredstva rješavanja sporova, nova europska sudska praksa u građanskim i trgovačkim predmetima, pravna zaštita u postupcima davanja koncesija, pravni okvir za razvoj usluga u turizmu, održivi razvoj sustava prijevoza i lučke infrastrukture te klimatski energetski okvir i niskougljično gospodarstvo.