„Ne budi kao noj!“ je nova web platforma putem koje možeš saznati gdje i kako pravilno odvojiti otpad na sveučilišnom kampusu u Splitu. Putem ove mrežne stranice svatko može provjeriti ne samo gdje se nalaze kante već i što se u koju odlaže. 

Osmislili su je i realizirali studenti uključeni u program društveno-korisnog učenja u Udruzi Sunce Split pri projektu PAZI!. Partneri su projekta četiri splitska fakulteta (Kemijsko-tehnološki, Ekonomski, Pravni i Filozofski) te Udruga bivših studenata i prijatelja Kemijsko tehnološkog fakulteta.

Web stranica predstavlja osnovu za programiranje mobilne aplikacije o odvojenom prikupljanju otpada za grad Split. Nadamo se da će ovakva aktivnost potaknuti lociranje spremnika ne samo na području studentskog kampusa već cijelog grada.

Ukoliko si student, profesor ili samo prolaznik, ne dvoji – odvoji!

www.noj.sunce-st.org/