21.12.2018. godine caffe bar Tinel radi od 07:00 - 12:00h.
Od 22.12.2018. - 06.01.2019 godine zbog korištenja godišnjih odmora caffe barovi Tinel, Sveučilišna knjižnica, Kantun „C“ te Naš mali dućan i Scopy biti će zatvoreni .