Zbog radova na implementaciji firewall-a u mreži Studentskog centra umjesto EDUROAM-a studentima je dostupno korištenje bežičnog KAMPUS FREE interneta. 

Lozinka za pristup je kampus1234 .

Po završetku radova na mreži Studentskog centra, studentima će ponovno biti omogućeno korištenje putem EDUROAM-a.