Rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić, donio je odluku o raspisivanju izbora za članove Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.
Odluka o raspisu izbora i Pravilnik o provedbi izbora možete pronaći u prilogu objave.