Od 20.06.2019 do 22.06.2019 dežurni restorani su restoran Ekonomija i hostel Spinut.
Od 23.06 do 25.06 dežurni restorani su restoran Kampus i Index.
Restoran Kantun C radi u ponedjeljak 24.06.2019.
Ostali restorani Studentskog centra Split započinju sa redovnim radom od 26.06.2019. 
Objekti jednostavnih usluga svoj rad usklađuju sa radom fakulteta i ne rade na blagdane 20.06.2019 i 25.06.2019.