Dana 11. srpnja 2019., restoran Kantun C, neće raditi za sve korisnike studentske
prehrane. Od 12. srpnja 2019., restoran će biti otvoren prema redovitom radnom vremenu.