Dežurni restoran za sve korisnike studentske prehrane, u subotu 14. rujna 2019. godine, je  restoran „Indeks“ i restoran „Ekonomski fakultet“.
Dežuran restoran za sve korisnike studentske prehrane, u nedjelju 15. rujna 2019. godine, je restoran „Kampus“.