U subotu 21. rujna 2019. godine za sve korisnike studentske prehrane dežuran je restoran „Indeks“ i restoran „Ekonomski fakultet“.

Dežuran restoran u nedjelju 22. rujna 2019. godine za sve korisnike studentske

prehrane je restoran „Kampus“.