Za sve korisnike studentske prehrane dežurni restorani u subotu 26.listopada su: restoran Ekonomski fakultet i restoran Hostel Spinut.
Dežurni restorani u nedjelju 27. listopada 
su: restoran Kampus i restoran Index.