Za sve korisnike studentske prehrane dežurni restorani u subotu 9.11.2019. su restoran Ekonomski fakultet i Hostel Spinut.
Dežurni restorani u nedjelju 10.11.2019 su restoran Indeks i restoran Kampus.