Za sve korisnike studentske prehrane dežurni restorani u subotu 11. siječnja 2020. su restoran FGAG i restoran Indeks, a u nedjelju 12. siječnja 2020. dežurni restorani su restoran Kampus i restoran Hostel Spinut.