Dežurni restorani u subotu 15.02.2020. za sve korisnike studentske prehrane su restoran FGAG i restoran
Hostel Spinut.
U nedjelju 16.02.2020. dežurni Restorani su restoran Kampus i restoran Index.