Za sve korisnike studentske prehrane dežurni restorani u subotu 07. ožujka 2020. su restoran Index i restoran FGAG. U nedjelju 08. ožujka 2020. dežurni restorani su restoran Kampus i restoran Hostel Spinut.