Poštovani studenti,
Studentski centar Split je omogućio daljnjih 50 mjesta u studentskom domu dr. Franjo Tuđman, u odnosu na već postojećih dodijeljenih 100 mjesta na kampusu, a sve za potrebe ljetnog smještaja studenata koji su se prijavili preko ankete Studentskog zbora u Splitu.
Dakle, svi redovni studenti koji su sudionici ankete Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, a imaju potrebe za ljetnim smještajem, moraju se javiti na recepciju studentskog doma dr. Franjo Tuđman na kampusu i u tu svrhu trebaju donijeti, ili potvrde svojih fakulteta o fakultetskim obavezama, ili Ugovore sa student servisom, a gdje je evidentno kada studenti imaju svoje radne obaveze. Cijena smještaja sa pdv-om po danu iznosi 36,00 kuna.
Napominjemo da smještaj neće biti moguć u periodu od 20.08.2018. do 25.08.2018. a kada imamo sve popunjene kapacitete zbog Sportskih igara mladih.
S poštovanjem,

Studentski centar Split